Algemene voorwaarden workshop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke workshop die je met Blom Ecoprint afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop is het van belang om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

 

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops van Blom Ecoprint.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door betaling van de desbetreffende workshop op de website van Blom Ecoprint.

 

2: Inschrijvingen

2.1 De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

2.2. Na inschrijving en daarmee betaling ontvang je een email met de bevestiging dat de inschrijving definitief is.

2.3 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 6 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.4 Door de inschrijving verklaar je akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

 

5: Betaling

5.1 De workshopdeelnemer is verzekerd van een plek na betaling van het volledige bedrag bij inschrijving van de workshop.

 

3: Afmelden door de deelnemer

Afmelden dient per e-mail te gebeuren.

Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang van de workshop krijgt je het volledige bedrag terug.

Bij afmelding 14 en 7 dagen dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het deelname bedrag in rekening gebracht.

Bij afmelding binnen een week vóór aanvang van de workshop wordt 100% van het deelname bedrag in rekening gebracht.

Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar alleen als je dit via de mail aan Blom Ecoprint hebt doorgegeven.

 

Het is ook mogelijk te vragen jouw deelname te verschuiven naar een beschikbare workshop op een andere dag, mits dit tot 14 dagen voor de workshopdatum wordt aangevraagd en alleen als er nieuwe data en plaatsen beschikbaar zijn. 

 

4: Annulering door Blom Ecoprint

4.1 Blom Ecoprint is gerechtigd om bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden dan ontvang de workshopdeelnemer daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 Blom Ecoprint is gerechtigd bij ziekte de workshop te annuleren. Het betaalde workshopbedrag wordt gerestitueerd.

 

6: Aansprakelijkheid

6.1 Blom Ecoprint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade van eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

6.2 Blom Ecoprint is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

6.3 In geval van overmacht door bv stroomuitval tijdens het stomen van de prints en daardoor het niet volledig kunnen afronden van de workshop volgt er een gedeeltelijke restitutie van het deelname bedrag. De hoogte hiervan (tussen de 30 en 50%) is afhankelijk van de op dat moment geleden schade.

 

Blom Ecoprint

Mirjam van Gelder-Verhoef